Typing Test

10:00

ਦੋਸਤੋ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਲਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਲਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਉ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹਨ। 1. ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਸਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2. ਹਰ ਵਿਆਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਗਵਾਹ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੁਰਾ। ਕਈ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਗਵਾਹ ਉਹ ਖੁਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 3. ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ਲ ਵੀ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ। 4. ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਹਲਾਤ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਵ ਇੱਕ ਇਵੇਂ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 5. ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਅਕਸਰ ਪਾਰਲਰ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਸਾਜ ਜਾਂ ਬਲੀਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਫ਼ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਰਗੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਰੋਜ਼ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹਲਕਾ-ਹਲਕਾ ਰਗੜੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਜਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਤ੍ਰਿਕ ਸੈੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਮਲਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲਡ ਸਰਕਲ ਸਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹਲਕਾ-ਹਲਕਾ ਰਗੜਨ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿੱਲ ਮੁਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਰਗੜਦੇ ਹੋ ਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਲਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਲਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਉ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹਨ। 1. ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਸਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2. ਹਰ ਵਿਆਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਗਵਾਹ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੁਰਾ। ਕਈ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਗਵਾਹ ਉਹ ਖੁਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 3. ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ਲ ਵੀ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ। 4. ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਹਲਾਤ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਵ ਇੱਕ ਇਵੇਂ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 5. ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਅਕਸਰ ਪਾਰਲਰ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਸਾਜ ਜਾਂ ਬਲੀਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਫ਼ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਰਗੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਰੋਜ਼ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਰਫ਼