Typing Test

10:00

ਚੰਗੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ- ਕਾਰਬਾਹਈਡ੍ਰੇਟ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਚਰਬੀ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਪਾਣੀ, ਫੋਕਟ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਗੁੜ, ਚੀਨੀ, ਸ਼ਹਿਦ, ਆਲੂ ਤੇ ਅਨਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਬਨ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ- ਪਸੂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਮਾਸ, ਆਂਡੇ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਰਬੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਘਿਓ ਤੇ ਮੱਖਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ, ਕਲੇਜੀ ਤੇ ਗੁੜ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੈਲਸੀਅਮ ਦੀ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਲਈ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸ, ਮੱਛੀ ਤੇ ਪਨੀਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਜਮੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਛਿਲਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਅਨਾਜ ਤੇ ਫਲੀਦਾਰ ਸਬਜੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਤੇਲ, ਆਂਡੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਪਜਾਊ ਭਾਗ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਛਿਲਕੇ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਖਵਾਉਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ- ਕਾਰਬਾਹਈਡ੍ਰੇਟ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਚਰਬੀ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਪਾਣੀ, ਫੋਕਟ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਗੁੜ, ਚੀਨੀ, ਸ਼ਹਿਦ, ਆਲੂ ਤੇ ਅਨਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਬਨ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ- ਪਸੂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਮਾਸ, ਆਂਡੇ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਰਬੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਘਿਓ ਤੇ ਮੱਖਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ, ਕਲੇਜੀ ਤੇ ਗੁੜ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੈਲਸੀਅਮ ਦੀ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਲਈ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸ, ਮੱਛੀ ਤੇ ਪਨੀਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਜਮੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਛਿਲਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਅਨਾਜ ਤੇ ਫਲੀਦਾਰ ਸਬਜੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਤੇਲ, ਆਂਡੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਪਜਾਊ ਭਾਗ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਛਿਲਕੇ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਖਵਾਉਦੀ ਹੈ।