Typing Test

10:00

ਭਾਂਵੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਏ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਚੋਕ ਹਥਾਂਈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਝੇ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਇਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਂਕ ਚ ਜਿਥੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਿਪਲ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇਕ ਤਖਤਪੋਸ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬਜੁਰਗ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲਾਂ ਤਾਇਆ ਬਖ਼ਤੋਂਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆ ਹੀ ਸੁਣੀਆ ਜਾਂਦੀਆ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਕੀਮੀ ਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਮ ਤੋਂਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਤਰ ਤਾਇਆ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਲਾਹ ਲੈਦੇ ਨੇ। ਜਦੋ ਤਾਇਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਰੂਰ ਕੱਢਦਾ ਸੋ ਅਸੀ ਵੀ ਕਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਛੀਏ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨਾ ਨੂੰ ਸਕੀਮੀ ਤਾਇਆ ਕਿਓ ਕ੍ਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜਦੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਖਤਪੋਸ ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਜਮ ਗਈ ਤਾ ਅਸੀ ਨੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੋਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਕੀਮੀ ਤਾਇਆ ਕਿਉ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਕੀਮੀ ਤਾਇਆ ਕਿਉ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀ ਵਿ ਉਹ ਰਾਜ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਸੀ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਓ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਮੁੰਡਿਓ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਐ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਅੱਤ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਅਸੀ ਖੇਤ ਚ ਡਰਾਮੀ ਨਾਲ਼ ਕਣਕ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਡਰਾਮੀ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸੀ ਮੈ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਘਰ ਜਾਵਾ ਪਸ਼ੂਆ ਲਈ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਲੈ ਜਾਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਡਰਾਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਬੇੜ ਦੀਏ ਪਰ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਘਰ ਤਾ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਆਥਣ ਨੂੰ ਬਲਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਓਦੋ ਕਿਹੜਾ ਕਈ ਪਸੂਆ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਲਦ ਮਰ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਪਿੰਡ ਦੀਆ ਬੁੜੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਉਦੀਆਂ ਉਹ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਘੱਟ ਤੇ ਸਲਾਹ ਜਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀਆ ਉਹ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਝ ਕਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੀਆ ਜਾਦੀਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੜੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਬੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਮੈ ਨਾਲ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾ ਤੇ ਉੱਪਰੋ ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈ ਜਰੂਰ ਜਾਵਾ ਕਿਉਕਿ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾਂ ਗੁੰਮ ਕਿਉ ਹੋ ਜਾਦੈ ਸੱਚੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਝ ਕਰਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾਂ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੜੀਆਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਬੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਮੈ ਨਾਲ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾ ਤੇ ਉੱਪਰੋ ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈ ਜਰੂਰ ਜਾਵਾ ਗੱਲ ਮੁਕਾਂੳ ਬੇਬੇ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ ਉਪਰੋ ਚਹਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈ ਬੇਮਨ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜਦੋ ਉਥੇ ਪਹੁਚਿਆ ਤਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਦੋ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਗਤਾ ਸੋਡੇ ਤਾ ਘਰ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆ ਦੀ ਐ ਉਹ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਵੇ ਮਨਾਈਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨੀ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਮੈ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਮੁੱਧੇ ਪੈ ਪੈ ਮੰਨਾਗੇ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਨਾਹ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵਾਗ ਹਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿਦਾ ਇਹ ਨੀ ਮੰਨਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ ਮੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆ ਨੁੰ ਕੱਢੀ ਕਰਾਰੀ ਜੀ ਗਾਲ਼ ਕਿ ਨਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਬਾਬਾ ਵੀ ਭਮੰਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਹਿਲ਼ਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਂਵੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਏ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਚੋਕ ਹਥਾਂਈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਝੇ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਇਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਂਕ ਚ ਜਿਥੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਿਪਲ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇਕ ਤਖਤਪੋਸ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬਜੁਰਗ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲਾਂ ਤਾਇਆ ਬਖ਼ਤੋਂਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆ ਹੀ ਸੁਣੀਆ ਜਾਂਦੀਆ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਕੀਮੀ ਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਮ ਤੋਂਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਤਰ ਤਾਇਆ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਲਾਹ ਲੈਦੇ ਨੇ। ਜਦੋ ਤਾਇਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਰੂਰ ਕੱਢਦਾ ਸੋ ਅਸੀ ਵੀ ਕਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਛੀਏ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨਾ ਨੂੰ ਸਕੀਮੀ ਤਾਇਆ ਕਿਓ ਕ੍ਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜਦੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਖਤਪੋਸ ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਜਮ ਗਈ ਤਾ ਅਸੀ ਨੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੋਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਕੀਮੀ ਤਾਇਆ ਕਿਉ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਕੀਮੀ ਤਾਇਆ ਕਿਉ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀ ਵਿ ਉਹ ਰਾਜ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਸੀ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਓ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਮੁੰਡਿਓ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਐ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਅੱਤ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਅਸੀ ਖੇਤ ਚ ਡਰਾਮੀ ਨਾਲ਼ ਕਣਕ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਡਰਾਮੀ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸੀ ਮੈ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਘਰ ਜਾਵਾ ਪਸ਼ੂਆ ਲਈ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਲੈ ਜਾਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਡਰਾਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਬੇੜ ਦੀਏ ਪਰ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਘਰ ਤਾ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਆਥਣ ਨੂੰ ਬਲਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਓਦੋ ਕਿਹੜਾ ਕਈ ਪਸੂਆ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਲਦ ਮਰ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਡੀ ਬੇ