Typing Test

10:00

ਚੁੱਪ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਯਥਾਰਥ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਇਕ ਸਿਰਜਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਚੁੱਪ ਸ਼ਾਂਤ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਝਲਕਦਾ ਐ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਖ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਦੇ ਅਰਥ ਡੂੰਘੇ ਅਤ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੁੱਪ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਿਸੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਕ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਤਖਤੇ ਪਲਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਸਲ ਯਥਾਰਥ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਦੇ ਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੰਗਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨਾਂ ਤੇ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਵਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰੂਹ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਸਰੀ ਚੁੱਪ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ੈਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕਮਿੱਕ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕਮਿੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਯਥਾਰਥ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਇਕ ਸਿਰਜਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਚੁੱਪ ਸ਼ਾਂਤ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਝਲਕਦਾ ਐ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਖ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਦੇ ਅਰਥ ਡੂੰਘੇ ਅਤ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੁੱਪ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਿਸੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਕ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਤਖਤੇ ਪਲਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਸਲ ਯਥਾਰਥ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਦੇ ਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੰਗਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨਾਂ ਤੇ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਵਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰੂਹ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਸਰੀ ਚੁੱਪ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ੈਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕਮਿੱਕ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕਮਿੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਯਥਾਰਥ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਇਕ ਸਿਰਜਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਚੁੱਪ ਸ਼ਾਂਤ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਝਲਕਦਾ ਐ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਖ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਦੇ ਅਰਥ ਡੂੰਘੇ ਅਤ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੁੱਪ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਿਸੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤ