Typing Test

10:00

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਰਾਬਰ । ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਰਾਬਰ ਬਣੇਗੀ । ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਖਰਚੇ ਪਿਛੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣ ਕੇ ਛਿੰਦਰ ਸੋਚਣ ਲਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਸਹੀ ਬਹੁਤ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜਾਈਆ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਮੈ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਹਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾ ਮੇਰਾ ਦੇਣਾ ਦੇਵੋ।ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜਬੀਰ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੇ ਛਿੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚਾ ਦੀ ਲੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋੜੀ। ਮੈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅਭਾਰੀ ਹਾ ਤੇ ਅਪਣੇ ਵੀਰਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋ ਬਿਲਕੂਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਜੁਰਗ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਵੀਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨੇ ਨਹੀ । ਬਸ ਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾ ਕਿ ਮੈ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਕੇ ਰਹਿ ਸਕਾਂ ਸਭ ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ । ਹਾਕਮ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਬੀਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣ ਛਿੰਦਰ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀ ਸੀ ਸਮਾ ਰਹੀ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾ ਸਨ ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋ ਚੋਣ ਲੜਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੱ ਵੋਟਾ ਦੇਣ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਰਾਬਰ । ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਰਾਬਰ ਬਣੇਗੀ । ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਖਰਚੇ ਪਿਛੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣ ਕੇ ਛਿੰਦਰ ਸੋਚਣ ਲਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਸਹੀ ਬਹੁਤ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜਾਈਆ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਮੈ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਹਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾ ਮੇਰਾ ਦੇਣਾ ਦੇਵੋ।ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜਬੀਰ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੇ ਛਿੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚਾ ਦੀ ਲੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋੜੀ। ਮੈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅਭਾਰੀ ਹਾ ਤੇ ਅਪਣੇ ਵੀਰਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋ ਬਿਲਕੂਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਜੁਰਗ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਵੀਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨੇ ਨਹੀ । ਬਸ ਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾ ਕਿ ਮੈ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਕੇ ਰਹਿ ਸਕਾਂ ਸਭ ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ । ਹਾਕਮ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਬੀਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣ ਛਿੰਦਰ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀ ਸੀ ਸਮਾ ਰਹੀ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾ ਸਨ ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋ ਚੋਣ ਲੜਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੱ ਵੋਟਾ ਦੇਣ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਰਾਬਰ । ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਰਾਬਰ ਬਣੇਗੀ । ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਖਰਚੇ ਪਿਛੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣ ਕੇ ਛਿੰਦਰ ਸੋਚਣ ਲਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਸਹੀ ਬਹੁਤ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜਾਈਆ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਮੈ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਹਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾ ਮੇਰਾ ਦੇਣਾ ਦੇਵੋ।ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜਬੀਰ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੇ ਛਿੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚਾ ਦੀ ਲੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋੜੀ। ਮੈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ