Typing Test

10:00

ਅੱਜ ਹਾਕਮ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ । ਕਿਉਕਿ ਅੱਜ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ । ਬਟਵਾਰਾ ਜੋ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋੜਾ ਸੱਚ । ਪਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਹਾਵਭਾਵ ਤੋ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੱ ਇਸ ਵਟਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀ ਸੀ । ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਸਹਿਰੋ ਆਇਆ ਸੀ ।ਇਸ ਬਟਵਾਰੇ ਕਾਰਣ । ਰਾਜਬੀਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਨੂੱ ਬਸ ਇੱਕੋ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਕਾਮਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੂੱ ਅਕਸਰ ਦਿੱਲੀ੍ਚੰਡੀਗੜ ਜਾਣਾ ਪੈਦਾ ਸੀ ਪਰ ਛਿੰਦਰ ਜੋ ਇਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਸੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿੱਉ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੱ ਇੱਕ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋ ਦੂਰ ਹੋਵਣ ਤਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੱ ਰਾਜਬੀਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਈ ਖਾਤਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਾਤਿਰ ਘਰ ਤੋ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ।ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉ ਨਾ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ ਬੇਗਾਨੇ ਬਸ ਪਈ ਦੋਲਤ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ।ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਬੀਰ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕਠੇ ਰਹੇ ਉਹ ਬਟਵਾਰਾ ਕਿਉ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ । ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅੱਲਗ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੱੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਆਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ? ਸਬੱਬੀ ਉਸ ਦੇ ਮੂੱਹੋ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕਾਸ਼। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਧੀ ਹੁਂਦੀ ਧੀਆਂ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਹੋਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆ ਹੁੰਦੀਆ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਹੋਕੇ ਵੀ ਬੇਗਾਨੇ । ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾ ਦਾ ਬਾਪੂ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀ । ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਕਮ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ । ਕਿਉਕਿ ਅੱਜ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ । ਬਟਵਾਰਾ ਜੋ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋੜਾ ਸੱਚ । ਪਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਹਾਵਭਾਵ ਤੋ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੱ ਇਸ ਵਟਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀ ਸੀ । ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਸਹਿਰੋ ਆਇਆ ਸੀ ।ਇਸ ਬਟਵਾਰੇ ਕਾਰਣ । ਰਾਜਬੀਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਨੂੱ ਬਸ ਇੱਕੋ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਕਾਮਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੂੱ ਅਕਸਰ ਦਿੱਲੀ੍ਚੰਡੀਗੜ ਜਾਣਾ ਪੈਦਾ ਸੀ ਪਰ ਛਿੰਦਰ ਜੋ ਇਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਸੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿੱਉ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੱ ਇੱਕ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋ ਦੂਰ ਹੋਵਣ ਤਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੱ ਰਾਜਬੀਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਈ ਖਾਤਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਾਤਿਰ ਘਰ ਤੋ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ।ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉ ਨਾ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ ਬੇਗਾਨੇ ਬਸ ਪਈ ਦੋਲਤ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ।ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਬੀਰ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕਠੇ ਰਹੇ ਉਹ ਬਟਵਾਰਾ ਕਿਉ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ । ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅੱਲਗ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੱੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਆਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ? ਸਬੱਬੀ ਉਸ ਦੇ ਮੂੱਹੋ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕਾਸ਼। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਧੀ ਹੁਂਦੀ ਧੀਆਂ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਹੋਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆ ਹੁੰਦੀਆ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਹੋਕੇ ਵੀ ਬੇਗਾਨੇ । ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾ ਦਾ ਬਾਪੂ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀ । ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਕਮ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ । ਕਿਉਕਿ ਅੱਜ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ । ਬਟਵਾਰਾ ਜੋ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋੜਾ ਸੱਚ । ਪਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਹਾਵਭਾਵ ਤੋ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੱ ਇਸ ਵਟਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀ ਸੀ । ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਸਹਿਰੋ ਆਇਆ ਸੀ ।ਇਸ ਬਟਵਾਰੇ ਕਾਰਣ । ਰਾਜਬੀਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਨੂੱ ਬਸ ਇੱਕੋ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ