Typing Test

10:00

ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ੴ ੳਅੲਸ ਹਕਖਗ ਘਙਚਛ ਜਝ ਞਟ ਠਡ ਢਣ ਤਥ ਦਧ ਨਮਯਰ ਲਵੜੳ ੲਸ ੜੳ ਦਧ ਢਣ ਞਟ ਚਛ ਖਗ ੳਅ॥ ਔਝਣਆ ਈੜ ੲਲ਼ ਝਜ਼ ਈ ਉ ਇ ਣ਼ਲ਼ ਆਐ ਓਉ ੳ ਅੲ ੳਸ਼ੲ ਈਆ ਐਅ ਔਭਘ ਈਘਇ ਞਝ ੜਗ਼ ਖ਼ਫ਼ ਸ਼ਲ਼ ਲਈ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗਾਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕੋਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਤਬਾਹ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿੱਜੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਦਭਾਵਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਕਾ